Zyra v1.1.5 – Clean, Minimal WooCommerce Theme

04/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: LA-Studio

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.1.5

File size: 15.9 MB

Cập nhật: 04/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Zyra là một chủ đề WordPress bao gồm 15 Demo độc đáo, được sắp xếp riêng và quản lý tốt như các bộ khác nhau. Bạn có thể trộn thêm bất kỳ thành phần nào trên bất kỳ biến thể nào. Hoàn toàn tự do sáng tạo cho bạn. 6+ Bố cục tiêu đề Bố cục cuối cùng Bố cục di động Bố cục chân trang cuối cùng 4+ Kết hợp bố cục blog (masonry, gird, thanh trượt.) 5+ Kết hợp bố cục danh mục đầu tư (masonry, gird, trượt trượt.) 6+ Bố cục mục danh mục đầu tư.

Viết một bình luận