XforWooCommerce v1.2.1 – WordPress Plugin

12/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: XforWooCommerce

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.2.1

File size: 11.3 MB

Cập nhật: 21/01/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

XforWooCommerce là một plugin WordPress cho WooCommerce. Nó có nhiều mô-đun hoạt động cùng nhau trong Cửa hàng của bạn. Các tùy chọn bổ sung, cài đặt và chức năng này được thống nhất và chia sẻ giữa các mô-đun. Nhiệm vụ thực hiện nhanh hơn, công việc được thực hiện dễ dàng hơn và khách hàng của bạn cảm thấy sự khác biệt.

Viết một bình luận