WProtect v1.0 – WordPress Automatically Append Copyright Notice

15/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: AA-Team

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0

File size: 1.4 MB

Cập nhật: 15/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

WProtect là một plugin WordPress tự động thêm thông báo bản quyền trên văn bản sao chép được thiết kế để bảo vệ nội dung web khỏi bị đạo văn.

Viết một bình luận