WPNotif v1.8.0.6 – WordPress SMS & WhatsApp Notifications

08/04/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: UnitedOver

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.8.0.6

File size: 7.2 MB

Cập nhật: 08/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

WPNotif v1.8.0.6 là một Plugin WordPress cho phép bạn gửi thông báo bằng SMS hoặc WhatsApp cho khách hàng từ trang web WordPress của bạn. Plugin WPNotif v1.8.0.6 cũng hoàn toàn tương thích với WooCommerce và bạn có thể thiết lập trình kích hoạt thông báo tự động cho khách hàng của mình bất cứ khi nào họ tạo đơn hàng mới hoặc bất cứ khi nào trạng thái của đơn hàng đó được thay đổi. Quản trị viên trang web bao gồm, chủ cửa hàng, biên tập viên, v.v. cũng có thể tự thiết lập thông báo hoặc thông báo WhatsApp.

Viết một bình luận