WPLMS v3.9.7 – Learning Management System for WordPress

08/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: VibeThemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.9.7

File size: 108.9 MB

Cập nhật: 10/01/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

WPLMS là một hệ thống quản lý học tập cho WordPress. Nó không chỉ là một chủ đề giáo dục WordPress mà là một bộ eLearning hoàn chỉnh. Nó phù hợp cho các Trung tâm đào tạo giáo dục, đào tạo doanh nghiệp, trung tâm huấn luyện, gia sư khóa học, Cao đẳng, Học viện, Đại học, Trường học và nền tảng MOOC.

Viết một bình luận