WPKit For Elementor v1.0.2 – Advanced Elementor Widgets

02/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: ThemeVan

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0.2

File size: 5.2 MB

Cập nhật: 02/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

WPKit For Elementor là một Elementon Addon cao cấp, chủ yếu cung cấp nhiều widget Elementor nâng cao, lớp parallax, bảng điều khiển linh hoạt và mô-đun khối toàn cầu. nó cũng tương thích với WooC Commerce và Easy Digital Download, chẳng hạn như một số bố cục sản phẩm, nút giỏ hàng và tiện ích tìm kiếm sản phẩm. Nó hoạt động với phiên bản Elementor miễn phí, không yêu cầu phiên bản Pro!

Viết một bình luận