wpDataTables v2.8 – Tables and Charts Manager for WordPress

30/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: tms-plugins

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.8

File size: 23.2 MB

Cập nhật: 30/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

wpDataTables là một trình quản lý dữ liệu hùng mạnh dưới dạng một plugin WordPress. Nó giúp bạn tạo các bảng, biểu đồ phản hồi động trong chỉnh sửa trang web WordPress của bạn và cho phép người dùng front-end của bạn chỉnh sửa dữ liệu trong đó. Xem tổng quan về tính năng video hoặc tổng quan về tính năng văn bản nếu bạn quan tâm.

Viết một bình luận