WP Staging Pro v3.0.1 – Creating Staging Sites

07/04/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: WP Staging

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.0.1

File size: 1.0 MB

Cập nhật: 07/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

WP Staging Pro v3.0.1 là một Plugin WordPress sao chép WordPress của bạn và sao chép các thay đổi theo giai đoạn vào trang web trực tiếp. WP Staging Pro v3.0.1 cho phép bạn làm việc an toàn trên trang web của mình: Sao chép tệp db & tệp từ trang web sang trang trực tiếp; Loại trừ các bảng & thư mục db cụ thể; Quá trình nhân bản rất nhanh; Xác thực vai trò người dùng; Ngay cả các trang web lớn cũng được hỗ trợ; Rất đơn giản để sử dụng.

Viết một bình luận