WP Rentals v2.8.1 – Booking Accommodation WordPress Theme

11/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: WpEstate

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.8.1

File size: 75.6 MB

Cập nhật: 11/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

WP Rentals là một nền tảng đặt phòng WordPress cho phép bạn xuất bản và cung cấp danh sách (tài sản hoặc đối tượng) cho thuê hàng ngày hoặc hàng giờ. Bạn có thể cho phép người dùng đăng ký và xuất bản danh sách của riêng họ, trong khi bạn đang thực hiện một khoản hoa hồng cho mỗi lần gửi hoặc cho mỗi lần đặt phòng được xác nhận.

Viết một bình luận