WP Media Folder v5.1.0 – WordPress Plugin Add-Ons

09/04/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: JoomUnited

Sử dụng: PACTHNull

Version: 5.1.0

File size: 7.4 MB

Cập nhật: 09/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

WP Media Folder v5.1.0 là một plugin tiết kiệm thời gian thực, với nó, bạn có thể quản lý và đặt hàng các tệp và hình ảnh, từ trình quản lý phương tiện WordPress gốc. Sử dụng trình quản lý phương tiện mặc định của WordPress cũng có nghĩa là plugin sẽ tương thích cao với tất cả các plugin khác mà bạn đang sử dụng.

Viết một bình luận