WP Media Folder v4.9.4 + Add-Ons – WordPress Plugin

26/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: JoomUnited

Sử dụng: PACTHNull

Version: 4.9.4

File size: 7.0 MB

Cập nhật: 19/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

WP Media Folder là một plugin tiết kiệm thời gian thực, với nó, bạn có thể quản lý và đặt hàng các tệp và hình ảnh, từ trình quản lý phương tiện WordPress gốc. Sử dụng trình quản lý phương tiện mặc định của WordPress cũng có nghĩa là plugin sẽ tương thích cao với tất cả các plugin khác mà bạn đang sử dụng.

Viết một bình luận