WP Mail SMTP Pro v1.8.1 – WordPress Plugin

04/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: WPForms

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.8.1

File size: 1.7 MB

Cập nhật: 04/01/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

WP Mail SMTP Pro v1.8.1 là một Plugin WordPress tích hợp với tất cả các nhà cung cấp SMTP an toàn tốt nhất. Cho dù bạn cần gửi bao nhiêu email, bạn có thể kết nối với nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu kinh doanh và ngân sách của mình.

Viết một bình luận