WP Latest Posts Pro v4.4.4 – WordPress Recent News Plugin

23/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: joomunited

Sử dụng: PACTHNull

Version: 4.4.4

File size: 3.5 MB

Cập nhật: 23/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

WP Latest Posts Pro là plugin tin tức WordPress tiên tiến nhất. Tự động định dạng tất cả các bài đăng, trang, loại bài đăng tùy chỉnh của bạn với một trong 6 chủ đề được bao gồm. Mỗi khối tin tức có thể được cấu hình riêng biệt: chọn nguồn nội dung (bài đăng, trang …), lọc nội dung của bạn với nhiều tùy chọn, chọn một chủ đề và bạn đã hoàn tất!

Viết một bình luận