WP All Import Pro v4.5.9 – WordPress Plugin

08/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: PlugCorp

Sử dụng: PACTHNull

Version: 4.5.9

File size: 4.1 MB

Cập nhật: 24/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

WP All Import Pro là một Plugin WordPress hoạt động với bất kỳ tệp XML hoặc CSV nào, nhập hình ảnh và có thể dễ dàng nhập dữ liệu vào các trường plugin và chủ đề hoặc bất kỳ nơi nào khác bạn cần.

Viết một bình luận