Worker v1.0 – Business hours widget for Elementor

09/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: merkulove

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0

File size: 962.4 MB

Cập nhật: 09/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Worker là một tiện ích giờ làm việc cho Elementor Builder. Tiện ích hiển thị lịch trình của công ty theo thời gian thực, hiển thị trạng thái hiện tại (mở hoặc đóng) và cũng hiển thị thông tin về các ngày lễ.

Viết một bình luận