MemberPress v1.8.0 + Addons Pack

19/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
MemberPress v1.8.0 + Addons Pack

MemberPress v1.8.0 là một Plugin thành viên WordPress dễ sử dụng. Phần mềm thành viên mạnh mẽ này cài đặt đơn giản trên trang web của bạn và giúp bạn ngay lập tức bắt đầu … Xem tiếp ↵

Taqyeem v2.6.2 – WordPress Review Plugin

19/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Taqyeem v2.6.2 – WordPress Review Plugin

Taqyeem v2.6.2 là một Plugin WordPress đánh giá và xếp hạng cao cấp được xây dựng để thêm các xếp hạng và đánh giá đáng yêu vào bài đăng, trang và loại bài đăng tùy … Xem tiếp ↵

SearchWP v3.1.9 – WordPress Plugin Addons

19/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
SearchWP v3.1.9 – WordPress Plugin Addons

SearchWP v3.1.9 sử dụng mẫu kết quả và mẫu tìm kiếm hiện tại của bạn, Cải thiện ngay lập tức tìm kiếm từ khóa của bạn mà không cần viết một dòng mã. SearchWP tích … Xem tiếp ↵

Jet Smart Filters v1.6.1 – WordPress Plugin

19/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Jet Smart Filters v1.6.1 – WordPress Plugin

Jet Smart Filters là một Plugin WordPress tập hợp các bộ lọc AJAX đa năng dễ sử dụng để áp dụng cho các bài đăng, điều khoản và sản phẩm WooCommerce tùy chỉnh. 7 Biến … Xem tiếp ↵