Divi Booster v2.9.9 – Plugin WordPress

Divi Booster v2.9.9 là Plugin WordPress tăng sức mạnh và tùy chỉnh dễ dàng cho Elegant Themes’ Divi Theme một cách đơn giản và chính xác. Tính năng Divi Booster v2.9.9 Divi Booster là plugin WordPress mới của tôi giúp việc tùy chỉnh Divi trở nên… Read More

Authorize.Net Payment Terminal v1.3

Authorize.Net Payment Terminal WordPress là một plugin wordpress được thiết kế để giúp bạn dễ dàng chấp nhận thanh toán và đăng ký trên trang web wordpress của mình. Bạn có thể tạo các dịch vụ (một lần hoặc định kỳ, với thời gian dùng… Read More