WordPress WhatsApp Support v1.8.8

05/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: wecreativez

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.8.8

File size: 2.5 MB

Cập nhật: 24/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Hơn 1 tỷ người tại hơn 180 quốc gia sử dụng WhatsApp. Plugin WordPress WhatsApp Support cung cấp cách tốt hơn và dễ dàng hơn để giao tiếp khách truy cập và khách hàng trực tiếp đến người hỗ trợ của bạn. Nó chạy trên trang web WordPress của riêng bạn, cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn hỗ trợ của mình thông qua WhatsApp.

Viết một bình luận