Newsmag v4.9.2 – News Magazine Newspaper

19/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Newsmag v4.9.2 – News Magazine Newspaper

Newsmag là một chủ đề WordPress tuyệt vời cho một trang web tin tức, báo, tạp chí, xuất bản hoặc đánh giá. Nó cũng hỗ trợ các video từ YouTube và có hệ thống xếp … Xem tiếp ↵

MemberPress v1.8.0 + Addons Pack

19/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
MemberPress v1.8.0 + Addons Pack

MemberPress v1.8.0 là một Plugin thành viên WordPress dễ sử dụng. Phần mềm thành viên mạnh mẽ này cài đặt đơn giản trên trang web của bạn và giúp bạn ngay lập tức bắt đầu … Xem tiếp ↵

Cynic v1.10 – Digital Agency WordPress Theme

19/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Cynic v1.10 – Digital Agency WordPress Theme

Cynic v1.10 là một Theme WordPress của Digital Agency để khởi động Digital Agency cung cấp các dịch vụ tiếp thị trực tuyến về thiết kế, phát triển và tiếp thị cho khách hàng của … Xem tiếp ↵

Taqyeem v2.6.2 – WordPress Review Plugin

19/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Taqyeem v2.6.2 – WordPress Review Plugin

Taqyeem v2.6.2 là một Plugin WordPress đánh giá và xếp hạng cao cấp được xây dựng để thêm các xếp hạng và đánh giá đáng yêu vào bài đăng, trang và loại bài đăng tùy … Xem tiếp ↵