WooPricely v1.3.1 – Dynamic Pricing & Discounts

05/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: zendcrew

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.3.1

File size: 2.0 MB

Cập nhật: 14/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

WooPricely là bộ công cụ giảm giá và đa mục đích cho các cửa hàng WooCommerce. Plugin WooPricely cho phép bạn tự động hóa giá sản phẩm, giá chiết khấu đơn giản, giá số lượng lớn, giá theo từng cấp, mua x nhận x giá, mua x nhận y giá, giá nhóm, giảm giá giỏ hàng và phí giỏ hàng bằng cách xác định quy tắc và điều kiện. Các tính năng này được nhóm thành bốn mô-đun dễ sử dụng, các mô-đun bao gồm Giá sản phẩm, Giá thanh toán, Chiết khấu thanh toán và Phí thanh toán.

Viết một bình luận