WooLentor Pro v1.3.0 – WooCommerce Elementor Addons

13/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: codecarnival

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.3.0

File size: 29.9 MB

Cập nhật: 22/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

WooLentor Pro v1.3.0 là Addon Trình tạo trang WooCommerce cho Trình tạo trang Elementor. WooCommerce Builder được bao gồm trong plugin này để xây dựng các trang sản phẩm và trang lưu trữ tùy chỉnh.

43 Widget/addon Elementor được bao gồm trong plugin này để xây dựng lưới Sản phẩm và các mẫu trang tùy chỉnh WooCommerce cho Cửa hàng, lưu trữ, Chi tiết sản phẩm, Tài khoản của tôi, giỏ hàng, thanh toán, đăng nhập và trang đăng ký, v.v.

42 bố cục sản phẩm, tùy chọn phong cách tuyệt vời. WooLentor Pro có thể hiển thị các sản phẩm mới nhất, Sản phẩm bán chạy nhất, Sản phẩm giảm giá, Sản phẩm nổi bật, Sản phẩm danh mục. WooLentor Pro v1.3.0 có các tùy chọn để thêm màu nền và hình ảnh không giới hạn để làm cho thanh trượt/Tab sản phẩm của bạn chuyên nghiệp hơn.

Viết một bình luận