Woocommerce Step Filter v5.1.0 – WordPress Plugin

24/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: troll_winner

Sử dụng: PACTHNull

Version: 5.1.0

File size: 2.5 MB

Cập nhật: 05/01/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Woocommerce Step Filter v5.1.0 là một Plugin mạnh mẽ và linh hoạt để tạo các loại bộ lọc khác nhau cho các sản phẩm của bạn. Nó có thể giúp khách hàng của bạn chọn sản phẩm một cách nhất quán bằng cách trả lời các câu hỏi và đưa ra mô tả về từng bước.

Viết một bình luận