WooCommerce Product Filter v7.2.0

31/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: XforWooCommerce

Sử dụng: PACTHNull

Version: 7.2.0

File size: 702.8 KB

Cập nhật: 13/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

WooCommerce Product Filter là một Plugin WordPress hỗ trợ WooCommerce tạo bộ lọc tất cả trong một cho bất kỳ cửa hàng trực tuyến nào! WooCommerce Product Filter cung cấp các tùy chọn không giới hạn, để khách hàng của bạn có thể lọc theo bất kỳ và tất cả các tiêu chí và tìm chính xác những gì họ đang tìm kiếm! Thiết lập nhanh chóng và dễ dàng, và bạn có thể sử dụng giao diện người dùng quản trị viên siêu thân thiện để tùy chỉnh hoàn toàn cách bộ lọc của bạn trông và hoạt động – chọn từ bố cục không giới hạn và tùy chọn hiển thị, định cấu hình tiêu chí và thuật ngữ bộ lọc và tạo cài đặt trước bộ lọc.

Viết một bình luận