WooCommerce Photo Reviews v1.1.3.4

31/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: villatheme

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.1.3.4

File size: 1.7 MB

Cập nhật: 31/10/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

WooCommerce Photo Reviews là một Plugin WordPress giúp bạn gửi email nhắc nhở đánh giá, cho phép khách hàng đăng đánh giá bao gồm hình ảnh sản phẩm và gửi email cảm ơn với phiếu giảm giá WooCommerce cho khách hàng.

Viết một bình luận