WooCommerce PDF Vouchers v3.9.3 – WordPress Plugin

13/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: wpweb

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.9.3

File size: 10.2 MB

Cập nhật: 13/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

WooCommerce PDF Vouchers cho phép bạn bán mã phiếu thưởng sau đó có thể được đổi tại một địa điểm thực tế. Điều này là hoàn hảo cho các cửa hàng muốn bán vé cho các sự kiện, mã giảm giá để lấy tại chỗ, vé vào cửa lớp và nhiều hơn nữa.

Viết một bình luận