WooCommerce Multi Currency v2.1.7 – Currency Switcher

28/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: villatheme

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.1.7

File size: 2.7 MB

Cập nhật: 28/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

WooCommerce Multi Currency cho phép khách hàng của bạn chuyển đổi giữa các loại tiền tệ và giúp cửa hàng của bạn chấp nhận thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ. Tỷ giá hối đoái có thể được thiết lập bằng tay hoặc tự động. Plugin có thể tự động nhận vị trí địa lý của khách hàng và hiển thị giá bằng tiền gốc của khách hàng.

Viết một bình luận