[1 Link duy nhất] – Download Windows 7 SP1 file iso nguyên gốc từ Microsoft

Tổng hợp tất cả các link tải windows 7 SP1 file iso nhanh nhất – windows 7 một link duy nhất – bản windows 7 chính thức từ Microsoft.

Hệ điều hành Windows 7 được phát hành vào năm 2009 và hiện nay là một trong những hệ điều hành thành công và chiếm tỷ lệ cao nhất của Microsoft. Trong thời gian qua, MS cũng đã phát hành gói cập nhật SP1 để cải thiện và sửa lỗi cho nó.

Dưới đây là danh sách liên kết tải về của tất cả các phiên bản chính của Windows 7 Service Pack 1:

Windows 7 Home Premium 

32bit
File Name:en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_ 676701.iso
Languages:English
SHA1:6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC
Release Date: 5/13/2011
Size:2.4GB
Link Tải

64bit
File Name:en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_ 676549.iso
Languages:English
SHA1:6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9
Release Date: 5/13/2011
Size:3.1GB 
Link Tải

 

Windows 7 Professional
32bit

File Name:en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_ 677056.iso
Languages:English
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
Release Date: 5/13/2011
Size:2.4GB


64bit

File Name:en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_ 676939.iso
Languages:English
SHA1:0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
Release Date: 5/13/2011
Size:3.1GB

 

WINDOWS 7 PROFESSIONAL PRODUCT KEY – 32-BIT
8X2Y6-2R9QV-ME2FY-8MJ3B-4CQB8
DF6YR-DFEXQ-WR8LA-STH43-QYR5N
FDJK4J-8GTSF-R94QY-SR8OS-3KGTF
4RFLJ-FH84S-3TYPD-KLPEW-UYOR5
VYL8D-JFXE8-RNGH9-UT89E-XRTD9

WINDOWS 7 PROFESSIONAL PRODUCT KEY – 64-BIT
AXBS6-LR9OV-MEYF5-RMJB9-UCRT2P
SF6YR-DEVX1-WSSL4-STPO3-QEX5P
WDJK4J-XGTS3-RY4TY-REHO2-3CSTF
PRFLJ-FHDX4-PRXP6-KLUR7-UYOR5
HYKI5-LITF8-RESH9-UTXV6-XLWQ8

Key Windows 7 Professional cập nhật 2018

FJH38-9YYTR-3RHFDJ-KSFDH-PPTR5
DSLJK-HFZZY-5VVMN-5RR4D-KFHJD
HAADR-MMBN2-3GHHD-JSHER-UITY3
4EETX-KKPS5-9AASD-KSMZ2-HHT26
SSD78-49RPO-IREIU-T8967-KKTT7
ZM4MN-VJKD-FGHKJ-LSAJF-CCVY2

WEOPT-UIORE-TY896-7893-NCVM2
4BBWE-OP782-7IRPO-55WUI-RPIO7
22TJD-F8XRD6-YG69F-9M66D-PMJSM
342DG-6YJR8-X92GV-V8R4V-P6K27
EHY4Q-VB55H-XK8VD-5Y68P-RFQ43
P72CK-2Y3B8-YGHDV-293QB-QKJJM

GMJQF-JC7VC-76HMH-M4RKY-V4HX6
74T2M-DKDBC-788W3-H689G-6P6GT
MKD6B-HV23H-TMH22-WXG3P-TRVJM
2666Q-HGXKH-DFP6M-7YGBB-BQ7Q7

Windows 7 Ultimate
32bit
File Name:en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_6774 60.iso
Languages:English
SHA1:65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
Release Date: 5/13/2011
Size:2.4GB
Link Tải

64bit
File Name:en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_6773 32.iso
Languages:English
SHA1:36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
Release Date: 5/13/2011
Size:3.1GB
Link Tải

 

Windows 7 enterprise
32bit
File Name:en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_67 7710.iso
Languages:English
SHA1:4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C
Release Date: 5/13/2011
Size:2.3GB
Link Tải

64bit
File Name:en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_67 7651.iso
Languages:English
SHA1:A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1
Release Date: 5/13/2011
Size:3.0GB
Link Tải

 

Leave a Comment