Whizz v2.0.10 – Photography WordPress for Photography

21/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: fox-themes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.0.10

File size: 43.7 MB

Cập nhật: 21/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Whizz là tuyệt vời cho danh mục đầu tư, nhiếp ảnh, sáng tạo, các trang web bộ sưu tập. Với sự đơn giản của nó, bạn có thể dễ dàng tải lên các tác phẩm của mình sau đó chúng sẽ hiển thị ngay trên trang web. Các phòng trưng bày khác nhau sẽ cho thấy sự độc đáo trong công việc của bạn và một cửa hàng đơn giản và thuận tiện – để bán những bức ảnh có giá trị của bạn. Whizz cố gắng thiết lập nhiều thành phần để làm cho trang web của bạn tốt hơn và chức năng.

Viết một bình luận