WhatsApp Chat WordPress v2.2.1 – WordPress Plugin

21/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: NinjaTeam

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.2.1

File size: 147 KB

Cập nhật: 19/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

WhatsApp Chat WordPress cho phép bạn tích hợp trải nghiệm WhatsApp trực tiếp vào trang web của mình. Đây là một trong những cách tốt nhất để kết nối và tương tác với khách hàng của bạn, bạn có thể cung cấp hỗ trợ trực tiếp cũng như xây dựng niềm tin và tăng lòng trung thành của khách hàng.

Viết một bình luận