Webba Booking v3.4.84 – WordPress Appointment & Reservation plugin

15/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: WebbaPlugins

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.4.84

File size: 6.3 MB

Cập nhật: 06/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Webba Booking là một plugin đặt phòng WordPress mạnh mẽ, được thiết kế và phát triển để có trong tay một cách đơn giản nhất có thể và để hỗ trợ hầu hết mọi loại đặt phòng, đặc biệt là cho Nhà cung cấp dịch vụ để tối ưu hóa thời gian của họ, tiết kiệm tiền của họ và mang lại sự thoải mái cho người dùng của họ.

Viết một bình luận