Vodi v1.1.7 – Video WordPress Theme for Movies & TV Shows

20/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: MadrasThemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.1.7

File size: 6.3 MB

Cập nhật: 20/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Vodi là một chủ đề WordPress có thiết kế dành cho Phim, Chương trình TV, Video, Truyền phát, Đánh giá & Trang web Giải trí. Một Tạp chí Phim, Chương trình TV và trang web phát trực tuyến Video, blog video và tạp chí thể thao đều là những bản demo có trong Vodi.

Viết một bình luận