Adobe Illustrator CS6 Full – Vẽ thiết kế chuyên nghiệp

Adobe Illustrator CS6 full – Là chương trình đồ họa vector, tạo nền tảng cần thiết cho nghề thiết kế đồ họa. Illustrator tạo hình dạng cơ bản: thông qua lệnh và công cụ, sao chép và kết hợp đối tượng để tạo hình dạng mới, chọn và thay đổi các phần trong đối tượng bằng công cụ Selection, tô vẽ đối tượng, cung cấp nhiều hiệu ứng 3D để vẽ các hình khối, vật thể, xử lý các hình ảnh liên quan đến công việc dàn trang báo chí.
Adobe Illustrator có độ chính xác và uyển chuyển cao, dễ dàng áp dụng từ các mẫu thiết kế nhỏ cho đến các dự án lớn và phức tạp.

Thành thạo Adobe Illustrator, bạn có thể hoàn thành tốt các công việc sau : Minh họa sách báo, Thiết kế logo, Tạo các sản phẩm tờ rơi, Card Visit, Broucher, Profile,vẽ hoạt hình, tích hợp chuyển động cho Flash.. với ưu diểm là dễ dàng thay đổi và trao đổi dữ liệu ,kích thước file nhẹ, dễ dàng tương thích với Photoshop, CorelDraw, và hỗ trợ in ấn rất tốt.


Yêu cầu hệ thống:

– Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor

– Microsoft® Windows® XP with Service Pack 3 or Windows 7 with Service Pack 1

– 1GB of RAM (3GB recommended) for 32 bit; 2GB of RAM (8GB recommended) for 64 bit

– 2GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation (cannot install on removable flash storage devices)

– 1024×768 display (1280×800 recommended) with 16-bit video card

– DVD-ROM drive compatible with dual-layer DVDs

– Some features in Adobe® Bridge rely on a DirectX 9–capable graphics card with at least 64MB of VRAM

– This software will not operate without activation. Broadband Internet connection and registration are required for software activation, validation of subscriptions, and access to online services.† Phone activation is not available.

 

 

Bản CS2 Full cho bạn nào cần

 

Leave a Comment