Foxit PDF Editor full

0
219
Foxit PDF Editor là công cụ chỉnh sửa nội dung của tài liệu Portable Document Format (PDF). Không giống như các chương trình được gọi là “PDF Editors” khác, được thiết kế chỉ để làm việc với “Notes” và nội dung trang giới hạn, Foxit PDF Editor cho phép bạn chỉnh sửa mọi nội dung trong tài liệu PDF sẵn có, sau đó lưu lại ở tài liệu cũ hay lưu với tài liệu mới.

Chức năng của Foxit PDF Editor:

Mở tài liệu PDF sẵn có để biên tập, hay tạo tài liệu PDF mới
Hiển thị tài liệu PDF với đầy đủ chi tiết, phù hợp với Adobe(R) Reader.
Phóng to và thu nhỏ.
Biên tập WYSIWYG (What You See Is What You Get) nhanh và đáng tin cậy
Thêm vào trang mới, xóa trang hoàn toàn.
Thêm vào text objects mới, sử dụng các font được nhúng hay không được nhúng.
Thêm đường thẳng hay các hình họa đơn giản khác.
Thêm ảnh từ file bitmap.
Xóa mọi loại đối tưởng khỏi trang.
Đổi font, cỡ font, màu và các thuộc tính khác cho text objects;
Thay đổi độ rộng đường thẳng, kiểu tô, màu và các thuộc tính hình ảnh khác cho các đối tượng hình họa.
Chuyển thể mọi loại đối tượng, bao gồm rotation, shearing, scaling, và moving.
Bạn có thể chọn 1 hay nhiều tùy chọn của page objects, do đó bạn có thể thay đổi hay xóa chúng theo nhóm.
Khôi phục mọi việc chỉnh sửa (chèn, xóa hay thay đổi) bạn đã làm.
Sao chép và dán mọi loại đối tượng, riêng lẻ hay theo nhóm, từ hay sang bất cứ trang PDF nào, trong cùng 1 tài liệu, giữa các tài liệu PDF khác nhau.
Sao chép và dán text/hình từ hay sang 1 ứng dụng Windows khác.
Lưu tài liệu đã được chỉnh sửa vào cùng 1 file PDF hay 1 file PDF mới khác.

(Trong thư mục tải về gồm cả 2 bản: bản cài đặt và bản Portable)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here