Users Insights v3.8.0 – WordPress User Management

20/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: USERS INSIGHTS

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.8.0

File size: 1.4 MB

Cập nhật: 20/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Users Insights là một Plugin quản lý người dùng WordPress đặt dữ liệu người dùng của bạn ở một nơi trực quan, đẹp và có thể tìm kiếm, sẵn sàng để bạn và nhóm của bạn tương tác.

Viết một bình luận