User Role Editor Pro v4.55.1 – WordPress Plugin

31/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Vladimir

Sử dụng: PACTHNull

Version: 4.55.1

File size: 986 KB

Cập nhật: 31/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

User Role Editor Pro v4.55.1 là một Plugin WordPress chỉnh sửa bất kỳ vai trò hiện có, tạo vai trò mới, điền vào vai trò đã chọn với các khả năng mà bạn cần. Gán các vai trò hoặc khả năng mới được tạo trực tiếp cho người dùng. Bạn có hài lòng với danh sách vai trò tiêu chuẩn của WordPress hoặc phân phối khả năng người dùng trong số đó không? Bạn có muốn thay đổi một cái gì đó trong hệ thống quyền và quyền của người dùng? Trình biên tập User Role Editor Pro v4.55.1 WordPress plugin sẽ giúp bạn. Chỉnh sửa bất kỳ vai trò hiện có, tạo vai trò mới, điền vào vai trò đã chọn với các khả năng mà bạn cần. Gán các vai trò hoặc khả năng mới được tạo trực tiếp cho người dùng.

Viết một bình luận