User Extra Fields v14.5 – WordPress Plugin

27/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: vanquish

Sử dụng: PACTHNull

Version: 14.5

File size: 1.4 MB

Cập nhật: 04/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

User Extra Fields là một Plugin WordPress dễ dàng thêm các trường bổ sung cho người dùng đã đăng ký hiển thị chúng trên trang đăng ký, trang tài khoản và hơn thế nữa! Plugin WordPress User Extra Field tương thích với WooCommerce và WPML!

Viết một bình luận