Use-your-Drive v1.14.6 – Google Drive plugin for WordPress

25/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  2 Phản hồi

Phát hành: _DeLeeuw_

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.14.6

File size: 11.4 MB

Cập nhật: 25/02/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Plugin này sẽ giúp bạn dễ dàng tích hợp Google Drive vào trang web hoặc blog WordPress của bạn. Use-your-Drive v1.14.6 cho phép bạn xem, tải xuống, xóa, đổi tên tệp và thư mục trực tiếp từ trang WordPress. Bạn có thể sử dụng Use-your-Drive làm trình duyệt Tệp, Thư viện, Âm thanh hoặc Trình phát video!

2 bình luận về “Use-your-Drive v1.14.6 – Google Drive plugin for WordPress”

Viết một bình luận