Use-your-Drive v1.12.5 – Google Drive plugin for WordPress

03/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: _DeLeeuw_

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.12.5

File size: 20.1 MB

Cập nhật: 12/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Plugin này sẽ giúp bạn dễ dàng tích hợp Google Drive vào trang web hoặc blog WordPress của bạn. Use-your-Drive cho phép bạn xem, tải xuống, xóa, đổi tên tệp và thư mục trực tiếp từ trang WordPress. Bạn có thể sử dụng Use-your-Drive làm trình duyệt Tệp, Thư viện, Âm thanh hoặc Trình phát video!

Viết một bình luận