Universal Video Player v3.2.1 – WordPress Plugin

24/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: LambertGroup

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.2.1

File size: 1.2 MB

Cập nhật: 24/10/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Universal Video Player hỗ trợ các video YouTube, Vimeo và Tự lưu trữ và là một plugin HTML5 đáp ứng hàng đầu tương thích với tất cả các trình duyệt và thiết bị di động chính.

Viết một bình luận