phpDesigner 8.0 Full – lập trình PHP chuyên nghiệp

Đây là 1 IDE hỗ trợ lập trình PHP rất tốt. Ở bản 7, thì mình có xài qua nhưng thấy chưa ưng ý lắm. Qua bản 8 này, thực sự là thấy khá hài lòng.

Sức mạnh trong PHP nằm ở khả năng ấn định nó vào -và cùng với các ngôn ngữ và công nghệ web khác. Do đó, phpDesigner không chỉ hỗ trợ PHP mà còn các ngôn ngữ web khác như HTML, MySQL, XML, CSS, JavaScript, VBScript, Java, C#, Perl, Python và Ruby!

Hỗ trợ xây dựng HTML5, CSS3 và JavaScript. Nhanh.Mạnh mẽ. Tiết kiệm thời gian!
phpDesigner 8 là nhiều hơn chỉ là một mạnh mẽ và chớp nhanh PHP IDE và PHP EDITOR – đó cũng là một HTML5, CSS3 và JavaScript biên tập đầy đủ tính năng thúc đẩy mạnh mẽ với các tính năng để tăng năng suất của bạn – cho cả hai mới bắt đầu và phát triển chuyên nghiệp!
phpDesigner 8 giúp bạn với tất cả mọi thứ từ chỉnh sửa, phân tích, gỡ lỗi đến các trang web xuất bản hỗ trợ của PHP, HTML5, CSS3 JavaScript và các ngôn ngữ khác!

Xây dựng trang web trong tương lai và các ứng dụng web với phpDesigner 8.
phpDesigner 8 hỗ trợ tất cả các khuôn khổ PHP yêu thích mà còn khuôn khổ phổ biến JavaScript như jQuery, Ext JS, YUI, Dojo, MooTools và thử nghiệm!

Nhanh, mạnh mẽ và trực quan để sử dụng và học hỏi!
Toàn diện PHP5, HTML5, CSS3 và JavaScript biên tập!
Mã số cái nhìn sâu sắc với sự hỗ trợ OOP và không gian tên!
Gỡ lỗi và PHP kịch bản hồ sơ cá nhân với Xdebug!
Làm việc với tất cả PHP và các khuôn khổ phổ biến JavaScript!
Làm việc với SVN, GIT và các tập tin qua FTP / SFTP!

Leave a Comment