Umbrella v2.1.3 – Photography WordPress Theme

26/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: _nK

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.1.3

File size: 7.1 MB

Cập nhật: 26/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Umbrella là một nhiếp ảnh cao cấp, chủ đề danh mục đầu tư WordPress. Thiết kế sạch sẽ và tối thiểu sẽ hoàn hảo cho các Nhiếp ảnh gia, Nhà thiết kế và Nhóm Sáng tạo. Thanh trượt toàn màn hình hoàn toàn tùy biến và dễ sử dụng. Tải AJAX sẽ làm cho trang web của bạn nhanh như chớp.

Viết một bình luận