Ultimate Reviews v2.1.25 – WordPress Plugin

20/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: etoilewebdesign

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.1.25

File size: 5.7 MB

Cập nhật: 22/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Ultimate Reviews là một Plugin WordPress cho phép đánh giá chuyên sâu và thêm các trường tùy chỉnh vào biểu mẫu đánh giá của bạn, để cho phép mọi người cung cấp thông tin chi tiết hơn, cũng như nhiều trường xếp hạng để mọi người có thể xếp hạng các yếu tố khác nhau của sản phẩm hoặc dịch vụ (như được tìm thấy trong đánh giá của khách sạn).

Viết một bình luận