Ultimate Learning Pro v2.1.1 – WordPress Plugin

13/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: azzaroco

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.1.1

File size: 10.4 MB

Cập nhật: 13/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Ultimate Learning Pro là một Plugin LMS WordPress mới sẽ giúp bạn tạo một nền tảng Học tập cao cấp cho Sinh viên & Giảng viên tương lai của bạn. Bạn sẽ có thể dễ dàng tạo các khóa học, thưởng cho sinh viên của mình, thu thập phản hồi và nhiều hơn nữa!

Viết một bình luận