UberChart v1.20 – WordPress Chart Plugin

18/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: DAEXT

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.20

File size: 1.6 MB

Cập nhật: 18/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

UberChart là một Plugin WordPress chart tiên tiến cung cấp cho bạn khả năng tạo ra nhiều loại biểu đồ tuyệt vời với khả năng tùy biến đặc biệt. Với tổng số 240 tùy chọn cho mỗi biểu đồ và 30 tùy chọn cho mỗi tập dữ liệu, bạn sẽ luôn có thể tạo chính xác biểu đồ bạn cần.

Viết một bình luận