Typer v1.6.3 – Amazing Blog and Multi Author Publishing Theme

23/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: SeventhQueen

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.6.3

File size: 2.4 MB

Cập nhật: 08/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Typer v1.6.3 là Theme WordPress nhanh & hiện đại cho phép bạn có Hồ sơ người dùng riêng của mình và cho phép người khác xuất bản bài viết trên trang web của bạn. Viết bài đăng trên blog với trình xây dựng Gutenberg được hỗ trợ 100% và xây dựng các trang đích tuyệt vời với Elementor.

Viết một bình luận