Twitter Timeline Feed v1.0.0 – WordPress Plugin

08/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Odin_Design

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0.0

File size: 3.2 MB

Cập nhật: 08/01/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Twitter Timeline Feed là một Plugin WordPress sẽ tự động lấy nguồn cấp dữ liệu tweet của bạn. Chỉ cần nhập tên người dùng từ bất kỳ tài khoản Twitter nào bạn muốn trong trình tạo và plugin sẽ tải nguồn cấp thời gian! Tùy chỉnh tùy chọn của nó từ người xây dựng!

Viết một bình luận