Tutor LMS Pro v1.5.0 – Most Powerful WordPress LMS Plugin

03/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Themeum

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.5.0

File size: 16.2 MB

Cập nhật: 08/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Tutor LMS Pro là một Plugin WordPress hệ thống quản lý học tập tất cả trong một bao gồm tất cả mọi người! Trình diễn plugin WordPress LMS thông minh, đơn giản và có thể mở rộng.

Viết một bình luận