Turbo v6.0.3 – Car Rental System WordPress Theme

05/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: redqteam

Sử dụng: PACTHNull

Version: 6.0.3

File size: 19.4 MB

Cập nhật: 05/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Turbo là một ứng dụng đặt xe WordPress thân thiện với người dùng thay thế, chủ đề cho thuê xe WordPress được tạo ra, plugin đặt phòng WooCommerce, nhà soạn nhạc trực quan và đa ngôn ngữ. Chủ đề này cho phép bạn đặt hoặc thuê đặt xe theo ngày hoặc theo thời gian. Turbo tạo ra một loại sản phẩm mới cho trang web WooCommerce của bạn. Hoàn hảo cho những người muốn cung cấp cho thuê hoặc đặt phòng.

Viết một bình luận