Travel WP v1.6.3 – Tour & Travel WordPress Theme

08/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: PhysCode

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.6.3

File size: 3.4 MB

Cập nhật: 04/02/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Travel WP là một Theme WordPress du lịch được phát triển cho các công ty du lịch và nhà điều hành tour du lịch ở mọi quy mô. Nó cung cấp rất nhiều tính linh hoạt và khả năng trong việc thiết lập các tour du lịch. Bạn có thể chỉ ra bao nhiêu thuộc tính tour tùy thích. Những thuộc tính này sau đó có thể được sử dụng để thiết lập một hình thức tìm kiếm.

Viết một bình luận