Translang v1.1.4 – Translation Services & Language Courses

29/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: axiomthemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.1.4

File size: 21 MB

Cập nhật: 29/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Translang là một Theme WordPress phong cách và sạch sẽ đáp ứng lý tưởng cho các cơ quan dịch thuật, cũng như công ty ngôn ngữ học, văn phòng dịch thuật, dịch giả tự do, công ty dịch thuật trực tuyến, trợ lý dịch thuật, văn phòng dịch thuật, Philologist, kinh doanh tự do, các khóa học ngôn ngữ.

Viết một bình luận