TopDeal v1.6.12 – Multipurpose Marketplace WordPress Theme

25/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: magentech

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.6.12

File size: 22.2 MB

Cập nhật: 22/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

TopDeal là một Theme WordPress thương mại điện tử được phát triển đặc biệt dành cho các trang web mua sắm hoặc nhiều nhà cung cấp. Topdeal được cung cấp hoàn toàn bởi WordPress, WooCommerce và tương thích với WC Vendors, Dokan Plugin giúp bạn tạo các trang web đa nhà cung cấp một cách dễ dàng.

Viết một bình luận